ITC – EYE Parking

ITC-EYE PARKING

Iebraukšanas apsargājamā teritorijas kontrole

“ITC EYE PARKING” aparatūras un programmatūras kompleksa elastīgie uzstādījumi ļauj pielāgot kontrolpunkta darbību objekta specifikai. Tas ir optimāls risinājums satiksmes kontrolei stāvvietas, pie iebraukšānas slēgtā teritorijā un kontroles punktos. Programma tiek aktīvi pilnveidota, tiek pievienotas jaunas funkcijas. Tūvakaja laikā tiek planots pievienot transportlīdzekļa attela atpazisanas funkciju, kas ļaus piesaistīt automasīnas numura zīmi tas attelam, tadejādi nepieaujot automašīnu ar nomainītam numura zīmēm izbrauksānu no teritorijas. 1park “ITC EYE PARKING” pamatfunkcijas stadajot automatīskajā režīmā:
 • Visu automašīnu, kas šķērso kontroles zonu, valsts reģistrācijas numuru atpazīšana. Tiek atpazīti visu Baltijas valstu, vairākuma Eiropas valstu, NVS valstu un Krievijas numura zīmju veidi.
 • 16 iebraukšana un izbraukšanas joslu kontrole ar vienu datoru. Iebraukšanas un izbraukšanas joslu kopējais skaits nav ierobežots. Visi kompleksi var ierakstīt datus kopējā žurnālā.
 • Automašīnas iebraukšanas video ieraksts ar atpazīšanas vai pārskata TV kamerām. Ir iespējams izvēlēties ieraksta ilgumu, tempu kadros sekundē un ieraksta izšķirtspēju. Priekš ieraksta funkcija ļauj veikt ierakstu visu laiku kamēr automašīna atrodas kontroles zonā, sakot no brīža, kad a/m tuvojas kontroles zonai līdz izbraukšanai no tās. Ir iespējams video ierakstu visiem transporta līdzekļiem vai tikai “pārkāpējiem”.
 • Visu automašīnu, kuru numura zīmes ir saglabātas attiecīgajā datubāzē, ielaišana teritorijā. Ielaišana teritorijā notiek paceļot automātisko barjeru vai atverot vārtus, vai manuāli, apsargam ieraugot paziņojumu, ka iebraukšana ir atļauta.
 • Iespēja vadīt jebkuras ārējas ierīces, kas tiek iedarbinātas ar elektrisko pogu palīdzību. Piemēram, a/m piebraucot, ir iespējams ieslēgt lukturi iebraukšanas zonas apgaismojumam.
 • Iebraukšanas un izbraukšanas žurnālā uzturēšanā. Žurnāla ierakstu glabāšanas laiks nav ierobežots. Saglabājamie žurnāla lauki: iebraukšanas datums, izbraukšanas datums, a/m attēls, numura zīmes attēls, lauki no datubāzes, kur tika atrasts a/m numurs. Automašīnas attēls tiek ierakstīts, kad tā izmērs kadrā ir maksimāli liels. Iespēja pievienot vienam ierakstam līdz 5 a/m attēliem (no pārskata kamerām, piem. no augšas, no sāna, priekšējais stikls tuvplāna). Numura zīme vienmēr tiek saglabāta pilnībā. Arhīvā izmērs ir ierobežots tikai ar cieta diska apjomu. Piemēram, 500 Gb cietajā diskā var saglabāt 25 miljonus ierakstu.
 • Vizuāla un skaņas signalizācija par iebraukšanas mēģinājumu, ja transporta līdzekļa numura zīme nav atrasta atļauto automašīnu sarakstā. Informācija var tikt atspoguļota jebkurā no “Klientu” datoriem, kas ir pieslēgti tiklam, piemēram apsarga darba vietas monitorā kontroles punktā un apsardzes vadītāja datorā vienlaicīgi. “Klientu” datoru skaits nav ierobežots.
 • Vizuāla un skaņas signalizācija par iebraukšanas mēģinājumu, ja transporta līdzekļa numura zīme ir atrasta neatļauto automašīnu sarakstā (melnais saraksts).
 • Automātiska sistēmas stāvokļa kontrole.Sistēmas traucējumu žurnāla uzturēšana. Sistēmas kontrole programmatūras un aparatūras līmeņos, automātiska pārstartēšana.
 • Automātiska sistēmas statusa un svarīgo sistēmas operatoru darbību saglabāšana sistēmas žurnāla.Tiek saglabāti visi svarīgi dati: par sistēmas ieslēgšanu un izslēgšanu, par iestatījumu maiņu, par operatoru darbībām.“ITC EYE PARKING” ļauj operatoram izpildīt sekojošas darbības:
 1. Meklēšana un atlase žurnālā pēc jebkuras vienas vai vairākām pazīmēm: datuma, atpazītas numura zīmes vai tās daļas, reģiona koda utt.Speciāli izstrādātais atlases logs ļauj ar viena pieprasījuma palīdzību atlasīt datus pat no liela apjoma žurnāla. Meklēšana notiek vienlaicīgi izmantojot jebkuras žurnāla lauku kopības.
 2. Detalizēts a/m attēla apskats žurnālā.Operators var palielināt attēlu no žurnāla vai tā daļu, piemērot filtru tā uzlabošanai un saglābāt ka atsevišķo datni.
 3. Izvēlēto attēlu izdruka kopā ar datumu, laiku, numura zīmi un citu izvēlēto informāciju.
 4. Atskaišu par iebraukušiem transporta līdzekļiem izveidošana, glabāšana un izdruka.Ir iespēja atlasīt tos žurnāla laukus, kas ir nepieciešami izdrukā. Ir iespēja arī pielāgot fontu, tā izmēru un krasu; norādīt vai drukāt a/m attēlu un norādīt tā izmēru vai izdrukāt tikai numura zīmes attēlu, vai abus attēlus, vai nevienu. Informāciju var izdrukāt vienā vai vairākos stabos.
 5. Piekļuve sistēmai ar lietotāju tiesību ierobežojumiem.Sistēmas administrators noteic katra lietotāja tiesības apskatīt un rediģēt žurnālus un datubāzes.
 6. Programmas lietotāju darbību žurnāla apskate.
 7. “Klienta” operatori var apskatīt un rediģēt informāciju pieslēgtās datubāzēs. Informācijas rediģēšanas tiesības piešķir sistēmas administrators atsevišķi katram lietotājam. Datubāzes ir iespējams rediģēt nepārtraucot kompleksa darbību.
 8. Video attēla no attālināto kameru tikla apskate reālajā laikā.Operators var uzsākt ierakstu ar pogas uzspiešanu. Ierakstu vēlāk var apskatīt un konvertēt vienā no standarta video formātiem.Transportlīdzekļu iebraukšanas kontroles kompleksa shēmas organizācijas piemērs

PROJEKTS

2park

IZPILDE

3park

Video ierīce tiek uzstādīta iebraukšanas vietas tuvumā uz staba vai cita piemērota objekta. Numura zīme vairs netiek atpazīta 0,5 metru attālumā no barjeras vai pēc iepriekš norādītā laika, a/m apstājoties 1 metra attālumā no barjeras. Rekomendējami tehniskie parametri:
 • Video ierīces uzstādīšanas augstums no 2 līdz 4 metriem;
 • Attālums līdz kontroles zonas vidum 8 – 15 metri;
 • Maksimālais leņķis, kas nodrošina garantēto atpazīšanas kvalitāti – ne vairāk kā 25 grādi attiecībā pret numura zīmes plakni;
 • Minimālais apgaismojums kontroles zonā TV kamerām ar standarta jutīgumu: 70 lx – melnbaltām; 150 lx – krasas. Dažās iekārtās, kur automašīnai obligāti jāapstājas pirms barjeras var lietot TV kameras ar paaugstināto ekspozīcijas laiku, līdz 1/100 sek., tādejādi samazinot apgaismojuma prasības.
“ITC EYE PARKING” var lietot sekojošos objektos:
 • Uzņēmumu teritorijas;
 • Loģistikas centri;
 • Noliktavas un muitas termināli;
 • Militārie un policijas objekti;
 • Biznesa centru autostāvvietas;
 • Slēgti dzīvojamie kompleksi;
 • Privātas teritorijas.