ITC – EYE Pocket

ITC-EYE POCKET

Vieda stavēšanas noteikumu pārkāpumu reģistrācijas sistēma

Pilsetu un citu apdzīvoto vietu transporta sistēmas šodien nonāk zem arvien lielākas slodzes. Liels automašīnu skaits, ierobežota telpa to novietošanai, nekontrolētas stāvvietas – šīs problēmas sasniedza krīzes līmeni gandrīz visās lielajās Eiropas pilsētās. Šīs problēmas ilgstošas neatrisināšanas sekas ir ceļa sastrēgumi, pilsētas ekoloģijas, ka arī sociālas un kulturālas vides pasliktināšanas. Šīs parādības liek pilsētas dienestiem meklēt jaunus un nestandarta risinājumus transporta loģistikas uzlabošanai un pilsētas telpas pārdomātai izmantošanai. Stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole ir viena no augstākām prioritātēm šajā darbā. Šajā ziņā, ITC-EYE POCKET ir unikāls tehniskais risinājums, kas īsajā laikā ne tikai piefiksēt stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, bet arī savākt pilnvērtīgus pierādījumus tam, ka pārkāpums bija noticis. Šo kompleksu, kurā tiek lietotas visjaunākās navigācijas, atpazīšanas un sakaru tehnoloģijas, veido divas pastāvīgi sadarbojošās sastāvdaļas – inspektora aprīkojums, kas ir nepieciešams darbam pārkāpuma vietā, un servera aprīkojums, kas var atrasties atbildīgo pilsētas dienestu telpās. Inspektora aprīkojums – īpaši izturīga mobila ierīce: viedtālrunis vai planšetdators. Tajā uzstādītais programmnodrošinājums, pastāvīgi atrodoties tiešsaistē ar serveri, ļauj piefiksēt transportlīdzekļa numuru, noteikt koordinātes ar satelītu navigācijas sistēmas palīdzību, savākt fotogrāfiskus pieradījumus. Servera aprīkojumā, savukārt ietilpst kartogrāfiskais serviss, kas vienā momentā noteic pārkāpuma vietas adresi, programma numura zīmju atpazīšanai un datu bāze informācijas ilgstošai glabāšanai. Inspektors piefiksē pārkāpumu sekojošā kārtībā: 1. Inspektors reģistrē savu mobilo ierīce serverī. Pēc tām, pamanot savā maršrutā nepareizi novietoto transportlīdzekli, fotografē tā numura zīmi. 2. Fotogrāfija, kopā ar uzņemšanas laiku un koordinātēm, tiek automātiski nosūtīta serverī. Serveris atpazīst transportlīdzekļa numuru, noteic adresi un nosūta datus atpakaļ vienkārša teksta veidā. 3. Vajadzības gadījumā inspektors veic ātrus labojumus, uzņem pārskata kadrus un, ja nepieciešams, pievieno pieprasījumu evakuatora izsaukumam. 4. Pilnīgi izveidota datu pakete tiek nosūtītā serverī glabāšanai un lēmuma pieņemšanai. Tādejādi, katram pārkāpuma gadījumam serverī tiek glabāti sekojoši dati: transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, numura zīmes attēls, pārskata attēli, pārkāpuma laiks un koordinātes. Līdzīgā veidā inspektors var kontrolēt maksas autostāvvietas. Šim nolūkam fiksēšanu veic vismaz divreiz. Ja laika intervāls pārsniedz atļauto, serverī tiks automātiski izveidots ieraksts par maksas stāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpšanu. ITC-EYE POCKET īpašības un priekšrocības:
  1. Vienkārši un ērti lietojama programmatūra.
  2. Ātra programmas palaišana un reģistrācija serverī ar NFC zīmi vai NFC karti.
  3. Augstā atpazīšanas kvalitāte.
  4. Augstā pozicionēšanas precizitāte.
  5. Mobila ierīce ir droši aizsargāta no mitruma, putekļiem un mehāniskās slodzes.
  6. Iespēja strādāt pilsētas vismazāk apgaismotās vietās.
  7. Iespēja reģistrēt pārkāpumus arī bez sakara ar serveri.
  8. Iespēja lietot vairākas mobilas ierīces vienlaicīgi.
ITC-EYE POCKET sistēma ir izveidota tieši to pilsētas dienestu vajadzībām, kuri nodarbojas ar satiksmes organizēšanas, kontroles, kā arī maksas autostāvvietu uzraudzīšanas sfērā, taču to var izmantot arī policijas darbinieki, kuri nodrošina kartību pilsētas zaļajās un apdzīvotās zonās.