ITC-EYE TRIPOD

PĀRVIETOJAMĀ AUTOMĀTISKA TRANSPORTLĪDZEKĻU FOTO UN VIDEO FIKSĀCIJAS UN TRANSPORTLĪDZEKĻU VALSTS REĢISTRĀCIJAS NUMURZĪMJU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA ITC-EYE TRIPOD

DARBĪBAS PRINCIPS

Kombinēts videodevējs (viens vai vairāki, atkarībā no komplektācijas) tiek novietots ceļa malā tā, lai kontroles zonā tiktu garāmbraucošie transportlīdzekļi. Viena videodevēja kontroles zona pēc platuma ietver no vienas līdz četrām ceļa braukšanas joslām. Lai nodrošinātu TRZ apgaismošanu sliktas redzamības apstākļos, līdz ar videodevēju darbojas IS prožektors. Videodevējs ar noteiktu ātrumu veido kontroles zonas videokadrus un pārsūta tos uz datoru turpmākai apstrādei Datorā uzstādīts specializēts programmnodrošinājums «ITC-EYE™» veic TRZ atpazīšanu un pārējo funkciju izpildi atkarībā no uzstādījumiem un konfigurācijas variantiem:
 • CSN pārkāpumu atklāšanu un fiksāciju,
 • Informācijas arhivēšanu un glabāšanu,
 • TL TRZ pārbaudi pieslēgtajās datubāzēs,
 • Operatora apziņošanu,
 • Datu pārraidi.

IEKĀRTAS ĀRĒJAIS IZSKATS

Skats no sāna
¾ skats
Skats no monitora puses
Kopskats

PIELIETOŠANA

Nodrošina CSN pārkāpumu atklāšanu un fiksāciju automātiskajā režīmā un veido pierādījumu foto un video materiālus. Nodrošina automātisku priekšējo un aizmugurējo TRZ nolasīšanu un atpazīšanu videodevēja kontroles zonā. Nodrošina informācijas kopas veidošana un glabāšana par katru fiksētu TL . Katram TL atbilst tikai viens ieraksts reģistrācijas žurnālā.

TEHNISKIE DATI

parametrs vērtība
Kontroles zonas garums, м no 4 līdz 30
Elektrobarošanas spriegums, V 12
Gabarītu izmēri (garums х platums х augstums), mm: 355×220×170
Svars, кg, : 7,6
Darba apstākļi: — ārējā gaisa temperatūra, °С No —40 līdz +50
Vidējs darbības termiņš līdz atteikumam , st., ne mazāks par 35000
Vidējs ekspluatācijas laiks , g., ne mazāks par 3

NUMURU ATPAZĪŠANA

TRZ atpazīšanas varbūtiskie raksturojumi

parametrs vērtība
Pilnas TRZ atpazīsanas varbūtība (kust. un nekust.) ne mazāk par 90 %
Nosacītas TRZ atpazīsanas varbūtība (kust. un nekust.) ne mazāk par 92 %
Kļūdu varbūtība ne vairāk par4 %
TL izlaišanas varbūtība ne vairāk par 4 %
Dublikātu ierakstu veidošanas varbūtība ne vairāk par 0,1 %

TRZ atpazīšanas nosacījumi

Наименование параметра Значение
TRZ attēla ietilpstība kadrā 100 %
Simbolu vertikālais izmērs kadrā, pix. ne mazāk par 8
TL kustības ātrums, км/st no 0 līdz 255
TRZ attēla kontrasts ne mazāk par 10%
Nevienmerīgu netīrumu laukuma platība uz TRZ attēla ne vairāk par 12%
TRZ apgaismojuma intensitāte kontroles zonā, lux ne mazāk par 50
Attālums no videodevēja līdz TRZ kontroles zonā , м no 12 līdz 120
TRZ plāksnes novirze, ° — pa kreisi vai pa labi attiecībā pret videokameras optisko asi — uz augšu vai uz leju attiecībā pret videokameras optisko asi — ap videokameras optisko asi ne vairāk par 30 ne vairāk par 20 ne vairāk par 10

TRZ atpazīšanas kvantitatīvie raksturojumi

Наименование параметра Значение
Veinlaicīgs TRZ daudzums kadrā ne mazāk par 20
Vienlaikus pieslēdzemo TRZ tipu daudzums ne mazāk par 50
Atpazīstamo TRZ tipu skaits 283

TL FIKSĀCIJA

Tiek nodrošinata visu TL fiksācija kontroles zonā, taja skaitā bez redzemiem vai nenolasāmiem TRZ. Tiek nodrošināta automātiskā TL tipa noteikšana atbilstoši tabulai:

TL tipi

Tips Nosaukums Apraksts
Т1 Motocikls Motocikli, skuteri
Т2 Vieglais Vieglie TL, mikroautobusi, kravas līdz 3,5 t.
Т3 Smagais Smagie TL no 3,5 t., autobusi, traktori
Т4 Autovilciens Smagie ar piekabēm un puspiekabēm
Katram piefiksētam TL tiek nodrošināta sekojošās līdzinformācijas veidošana un glabāšana:
 • TL TRZ fotoattēls;
 • Divi TL fotoattēli;
 • Pārskata foto fiksācijas brīdī;
 • TRZ atpazīto ciparu un burtu secību un valsts piederību;
 • Fiksācijas datumu un laiku;
 • Fiksācijas vietas koordinātes vai arī adresi (ja tiek pieslēgti atbilstoši servisi)
 • TL tips (atbilstoši tabulai)