Projekti

2019.gada janvāri pabeigta projekta realizācija Kišiņevā, Moldovā. Projekta ietvaros uzstādīti 10 stacionārie automātiskās ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšanas posteņi ITC-EYE Compact, tajā skaitā: – transporta līdzekļu kustības momentānā ātruma noteikšana; – transporta līdzekļu kustības vidējā ātruma noteikšana ceļa posmā; – transporta līdzekļu regulējama krustojuma šķērsošanas noteikumu ievērošanas kontrole; – transporta līdzekļu horizontālā ceļu apzīmējuma šķērsošanas kontrole.