Projekti

2019.gada janvāri pabeigta projekta realizācija Kišiņevā, Moldovā. Projekta ietvaros uzstādīti 10
stacionārie automātiskās ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšanas posteņi ITC-EYE Compact,
tajā skaitā:
– transporta līdzekļu kustības momentānā ātruma noteikšana;
– transporta līdzekļu kustības vidējā ātruma noteikšana ceļa posmā;
– transporta līdzekļu regulējama krustojuma šķērsošanas noteikumu ievērošanas kontrole;
– transporta līdzekļu horizontālā ceļu apzīmējuma šķērsošanas kontrole.